Jump to content

Hammartillbehör

Sandvik hammartillbehör varierar från enkla praktiska hjälpsatser till avancerade automatiska Ramlube smörjsystem, Ramdata digitala hälsokontrollsystem och effektiva Ram Air dammbindningssystem.

Sandvik har konstruerat alla tillbehör så att de garanterar en lång och problemfri användningstid med högre produktivitet. Deras syfte är att göra det möjligt att skräddarsy verktygssystemet så att det klarar olika krav i olika arbetsområden och arbetsmiljöer. De hjälper systemet att uppnå högre produktivitet, ännu större tillförlitlighet och sänkt driftskostnad, med minsta möjliga miljöpåverkan.