Jump to content

Breaker accessories

Ramair

Ramair breaker accessory

Sandvik Ramair är ett luftspolningssystem som alstrar tryckluft för att hindra damm från att komma in i hammarmekanismen och samtidigt kyla hammaren vid arbete under varma förhållanden.