Jump to content

Breaker accessories

Ramlube II

Hammarverktyg utsätts för extremt slitage, vilket kräver rätt smörjning och skötsel om de ska få en lång och problemfri användningstid. Verktygssmörjmedel måste också klara höga temperaturer och extremt tryck. Sandvik Ramlube II är en lösning på dessa vanliga problem och förlänger användningstiden för delar som normalt slits ut snabbt. Utrustningen låter dig maximera drifttid och produktivitet.