Jump to content

Breaker accessories

Ramlube I

Ramlube I breaker accessory

Sandvik Ramlube I kan användas för att smörja hammarverktyget och verktygsbussningarna. Systemet kan monteras på alla Sandvik-hammare med pumpenheten placerad inuti bärarens motorrum, och det drivs elektriskt. Ramlube I är tillförlitligt under drift och kan öka livslängden hos olika delar.