Jump to content

Breaker parts and tools

Hammarverktyg

Sandvik breaker tools

Rätt val av verktyg till arbetsuppgiften påverkar starkt din Sandvik-hammares kraft och produktivitet En korrekt matchning av rätt verktyg för arbetstillämpningen är av störta vikt för att du ska uppnå högsta möjliga produktionsnivå till lägsta möjliga driftskostnad.