Jump to content

中型破碎锤

山特维克的中型液压破碎锤完美匹配的活塞和钎杆,可确保能量传递最大化,从而实现最佳的动力和破碎效率。

中型破碎锤可以到达其它同规格破碎锤无法到达的位置,特点是全部采用耐磨钢制成的修长而坚固的外壳和可更换的底板,

山特维克破碎锤具有恒定的高生产效率,并且极可靠,同时运行成本很低。 安装简单并且对于操作员很安全,同时维护过程极其简单。

应用

 • 拆除
 • 土木工程
 • 冻土
 • 挖沟

优点

 • 修长而轻量化的设计使得移动该设备非常轻松
 • 隔膜式蓄能器
 • 对称结构可提高稳定性
 • 噪声抑制可以使操作员和周围环境受益
 • VIDAT 拉杆
 • FBE(固定冲击能量)
 • 安全阀(可选)
 • Ramlube I(可选)
 • Ramlube III(可选)
 • 重型套件(可选)
 • 集成 HD 软管和接头
技术数据
型号 BR1533 BR1655 BR2155 BR2166 BR2577
工作重量,公斤(磅) 870 (1,920) 1,080 (2,380) 1,240 - 1,280 (2,730 - 2,820) 1,400 (3,090) 1,760 (3,880)
冲击频率,bpm 550 - 1,050 500 - 940 490 - 780 430 - 790 450 - 750
工作压力,巴 (psi) 140 - 160 (2030 - 2320) 135 - 145 (1,960 - 2,105) 140 - 160 (2,030 - 2,320) 140 - 160 (2,030 - 2,320) 135 - 145 (1,960 - 2,105)
钎杆直径, 毫米(英寸) 105 (4.13) 115 (4.53) 118 (4.65) 125 (4.92) 135 (5.31)
可接受的油流量,升/分钟(加仑/分钟) 80 - 140 (21.1 - 37.0) 100 - 140 (26.4 - 37.0) 120 - 180 (31.7 - 47.6) 120 - 180 (31.7 - 47.6) 140 - 200 (37.0 - 52.8)
承载设备重量,允许的范围,吨(磅) 10 - 19 (22,000 - 41,900) 12 - 21 (26,500 - 46,300) 16 - 26 (35,300 - 57300) 16 - 27 (35,300 - 59,600) 21 - 30 (46,300 - 66,100)