Jump to content

Stationary screens and feeders

SV Grizzlymatare

Sandvik SV Feeder

Sandvik SV grizzlymatare är utformade för höga kapaciteter (från 170 till 2 040 ton per timme) i primära och sekundära matarapplikationer. De levereras i tre modell typer och i många storlekar för att möta krav på kapacitet, slagresistens, vikt och installationsmått. Den har en volym på inmatiningstratten på 30 till 200 m 3 som standard och med maximal inmatningsstorlek på upp till 1 500 mm.