Jump to content

Stationary screens and feeders

SR rullsiktar

Sandvik SR screens

Sandvik SR rullsiktar är robusta siktar med linjär rörelse och är designade för grovsortering och för bortsortering av fint material från flödet före primärkrossen. Dessa siktar är idealiska för tuff primärsiktning av sprängsten, bruten sten och grus med ett högt innehåll av fint material de är också utmärkta för hantering av klibbigt material.