Jump to content

Stationära siktar och matare

Sandviks siktar och matare är avgörande komponenter i en effektiv krossverksamhet. Sandviks siktar för grovsortering och klassificering av mineraler och kol finns i ett brett urval av storlekar och i flera modeller – både enskilda enheter och kompletta system. Sandviks breda urval av matare för krossar och andra applikationer har robusta, slagtåliga grizzlymatare, växelverkande plattmatare och tråg-, band- och panelbordsmatare för att snabbt och ekonomiskt förflytta material.

Sandviks stationära siktar har provats och testats över hela världen för att ge dig den mest tillförlitliga utrustningen. Ekonomiska och lättanvända stationära siktar med robusta vibrerande grizzlymatare och grovsiktar täcker en rad olika applikationer. Vare sig du behöver en enskild enhet eller ett komplett system, så levererar vi.

Sandviks frifall-siktar som omfattar våra SS- och SF-produktfamiljer, har förbättrats genom att varje däck byggs i flera sektioner för att optimera lutningen. Detta gör att de kan byggas med ett mindre fotavtryck jämfört med konventionella siktar med jämförbar kapacitet.

Om du behöver sikta material noggrant där vibration kanske inte ger optimala resultat, t.ex. vid icke-nötande, mjuka eller klibbiga material är Sandviks rullsiktar idealiska. Att välja vilken stationär sikt som passar just din applikation kan vara en utmaning, men med vår kunskap och expertis kan vi arbeta tillsammans med dig för att hitta den bästa lösningen.

Modell Vikt kg (lb) Bredd mm (ft) Längd mm (ft)
SK siktar med cirkulär rörelse

3,700–12,600

(8,160–

27,780)

1,500–3,000

(5–10)

3,000–8,000

(10–26)

SC siktar med cirkulär rörelse

4,300–19,700

(9,480–

43,431)

1,200–3,000

(4–10)

3,600–8,400

(12–28)

MSO siktar med cirkulär rörelse

1,630–10,200

(3,594–

22,487)

1,020–2,420

(3–8)

3,000–7,000

(10–23)

LF siktar med linjär rörelse

1,990–15,430

(4,387–

34,017)

1,020–3,020

(3–10)

3,000–7,000

(10–23)

SG Grizzly siktar

3,500–10,500

(7,716–

23,149)

1,220–2,420

(4–8)

3,000–4,800

(10 16)

SS och SF frifall-siktar

1,000–6,500

(2,205–

14,330)

1,020–1,818

(3–6)

1,330–4,290

(4–14)

SR rullsiktar

3,200–28,500

(7,055–

62,832)

1,200–2,400

(4–8)

2,400–2,000

(6,5–23)

Sandviks breda urval säkerställer en lösning som transporterar ditt material snabbt, smidigt och ekonomiskt. Vi har matare för krossar så väl som för sekundärapplikationer och andra matningsapplikationer. Sandviks produkter omfattar robusta, slagtåliga grizzlymatare, växelverkande plattmatare och trågmatare och kombinationer av tråg och grizzlymatare.

Förläng utrustningens livslängd – reducera driftskostnaderna

Vår mångsidiga produktfamilj av slitageskydd för matarapplikationer omfattar produkter av gummi, keramiska material och gjuten hårdmetallkarbid. Dessa förlänger matarens livslängd och ger en säker hantering, låga bullernivåer och minskade underhålls- och driftskostnader.

Matar- och siktkombinationer

Sandvik ST-enheter kan förbättra den totala genomströmningen för en primärstation betydligt genom dess förmåga att hålla en primärkross fullmatad även under varierande matning. ST-familjen kombinerar en separat trågmatare med en sikt med dubbla däck som har en trappstegsformad grizzly på det översta däcket. Resultatet är bättre flödeskontroll, helt överlägsen bortsortering av finmaterial och optimering av krossprestandan.

Trågmatare

Designen och det breda urvalet av storlekar för Sandviks trågmatare har anpassats för att ge lättare åtkomst runt krossarna och minska den totala kostnaden för installationen. Både uppställda och upphängda installationer är möjliga. Sandvik har ett brett utbud av trågmatare med hög kapacitet för krossar, samt modeller för silos, materialhögar etc. och matning till bandtransportörer.

Växelverkande plattmatare

Sandvik har ett urval hydrauliska linjära plattmatare för primära och sekundära applikationer. SH-matarna kan utsättas för hög belastning utan att matningshastigheten påverkas. De hanterar klibbigt material bra och direkt pålastning av stort material eftersom den alltid behåller lite material på den växelverkande plattan.