Jump to content

Stationära HSI-slagkrossar

Sandvik stationära HSI slagkrossar har utvecklats som en respons på kundernas behov, och bygger vidare på den fasta grunden för P&S-serien som den ersätter. Alla krossar i produktfamiljen kan konfigureras för att fungera i ett antal olika applikationer, antingen i primär- eller sekundärkrossningsläge.

Den patenterade utformningen ger dig klart förbättrad anpassningsbarhet, vilket säkerställer att du håller jämn takt med de evigt föränderliga produktionskraven.

Hög reduktionsgrad – mycket reducerade underhållskostnader

Den nya krosskammaren ger större reduktionsgrader än vad som tidigare gick att uppnå. Två unikt utformade tunga gardiner ger genomströmning och reduktionsgrader som våra konkurrenter behöver tre gardiner för att åstadkomma. Detta betyder färre slitdelar och minskat underhåll, vilket reducerar den totala stilleståndstiden.

Båda gardinerna är justerbara via vår patentsökta hydrauliska justerings-/bromssystem med användning av det elektriska hydrauliska standardeffektpaketet.

Ingen mer blockering i krossen – vad skulle det innebära för dig?

Det är ett vanligt problem, speciellt vid drift i en primärkonfiguration. Våra Prisec-krossar eliminerar risken för blockering samt den då efterföljande stilleståndstiden och även hälso- och säkerhetsriskerna.

Modell Vikt kg (lb) Maximal inmatningsstorlek
mm (in.)
Kapacitet ton/h
CI532 HSI slagkross 29 650 (65 367) 350 (13,8) 250–400
CI531 HSI slagkross 27 750 (61 178) 1 000 (39,4) 400–700
CI522 HSI slagkross 16 256 (35 838) 350 (13,8) 150–250
CI521 HSI slagkross 16 000 (35 274) 900 (35,4) 200–400
CI512 HSI slagkross 11 184 (24 656) 300 (23,6) < 150
CI511 HSI slagkross 11 005 (24 262) 600 (23,6) < 200