Jump to content

Crusher automation

Krossautomation

ASRi crusher automation system operator panel

Kontrollsystemet Automatic Setting Regulation (ASRi) (automatisk inställningsreglering) möjliggör realtidshantering av prestanda, vilket gör det möjligt för dig att övervaka och optimera krossprestanda och produktivitet.