Jump to content

Wheeled offering

UI210 Hjulburet verk

Sandvik UI210 är ett sekundärkrossverk monterat på ett hjulburet chassi. Baserat på år av forskning och erfarenhet har det utformats för komplett mångsidighet, med en effektiv tredäckad vibrationssikt och en Sandvik CI521 HSI-kross (horisontal slagkross).