Jump to content

Breaker accessories

Ramona

Ramona breaker accessories

Sandvik Ramona övervakar hammarens tryck, slagfrekvens, temperatur, underhållsintervall och drifttimantal samt uppmärksammar operatören på funktionsfel eller felaktiga manövrer. På så sätt kan du få din utrustning att hålla längre och snabbt identifiera underhållsproblem så att stillestånden minimeras-