Jump to content

Large range breaker booms

BB7700 Hammarbom

Sandvik BB7700 Breaker boom

Sandvik BB7700 hammarbom gör det möjligt att positionera och använda hydraulhammaren optimalt, så att blockeringar eller stenvalvbildningar kan brytas upp och avlägsnas snabbt och effektivt. Den är utformad speciellt för att bibehålla optimal krossgenomströmning, höja krossens effektivitet och förlänga krossens användningstid.​​