Jump to content

Medium range breaker booms

BB6630 Hammarbom

Sandvik BB6630 hammarbom används normalt används i stenbrott och gruvor för att förbättra produktiviteten hos stationära krossar genom att mata in material i krossen och hålla rent kring fickan.