Jump to content

Compact range breaker booms

BB250 hammarbom

Sandvik BB250 hammarbom kan användas till mobila krossanläggningar och slagkrossar. Normalt ingår hamrarna till denna utrustning i den kompakta och den lilla serien. Sandvik BB250 har låg vikt och är mobil, samtidigt som den är extremt stabil och produktiv.